Inzamelen

Broeckx beschikt over verschillende oplossingen voor het inzamelen van uw plastic bedrijfsafvallen. Iedere situatie vraagt om een eigen specifieke oplossing, passend bij de organisatie, het type materiaal, de frequentie van inzameling, enzovoort. Graag bespreken wij in een persoonlijk gesprek samen met u welke oplossing het beste past bij uw operatie. Daarbij kunnen de volgende inzamelmethodes ingezet worden:

Transport

Broeckx beschikt over eigen transportmiddelen. Hierdoor zijn wij onafhankelijk van de logistiek van derden. Het wisselen van uw containers en het ophalen van de door u ingezamelde balen plastics kunnen snel en efficiënt ingepland worden.


Perscontainers

Broeckx heeft een scala aan eigen 22m³ perscontainers die ingezet kunnen worden voor de inzameling van los materiaal. Door het samenpersen kan er een groter volume verzameld worden. De containers worden door ons op uw terrein geplaatst, zodat u het materiaal op efficiënte en effectieve wijze kunt inzamelen.


Open containers

Onze 40m³ containers worden gebruikt voor de inzameling van grote hoeveelheden plastic bij onze leveranciers. De containers worden door ons op uw terrein geplaatst, zodat u het materiaal op efficiënte en effectieve wijze kunt inzamelen.


Gaaskooien

Gaaskooien zijn geschikt voor de inzameling van een kleine hoeveelheid plastic. De kooien zijn uitermate geschikt voor locaties waar geen ruimte is voor het plaatsen van een grote container. Ook in specifieke situaties waarbij er naast uw reguliere stroom aan ander materiaal ook een kleine stroom aan folies ingezameld wordt, kunnen er op uw locatie (tijdelijk) enkele gaaskooien geplaatst worden.


Kunststof bakken

Kunststof bakken worden gebruikt voor de inzameling van vloerveegsel van diverse soorten plastic. In specifieke situaties waarbij er (naast uw reguliere stroom) een kleine stroom aan vloerveegsel ingezameld wordt, kunnen op uw locatie bakken geplaatst worden waarin u het vloerveegsel kunt opslaan.