Missie en Visie

Het inzamelen, sorteren en persen van herbruikbare kunststoffen en het op een betrouwbare en efficiënte wijze aanbieden van bijbehorende diensten die voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Hierbij wordt nagestreefd om de klanttevredenheid (service + betrouwbaarheid) te verbeteren, de milieueffecten te verminderen en de kosten beter te beheersen (prijs/kwaliteit).

Broeckx Plastic Recycling wil zich verder ontwikkelen als specialist op het gebied van inzamelen en bewerken van recyclebare kunststoffen. Het streeft hierbij verdere groei na in volume met een gelijkblijvend rendement. Het bedrijf heeft een wereldwijde afzet met een gezonde spreiding qua afzetlanden en afnemers. Voor China is het zelfs één van de bedrijven dat een speciale vergunning heeft om rechtstreeks naar China te mogen exporteren. Broeckx Plastic Recycling streeft er naar dat de afnemers op termijn gecertificeerd zijn door een certificerende instantie om zodoende een verantwoorde verwerking te garanderen binnen de vigerende regels voor milieu en Arbo.